Новини

Актуална информация за събития на РЦПППО

Новини

Специалисти от РЦПППО-Силистра взеха участие в национална работна среща на тема: „Проекти по Еразъм+ в подкрепа на приобщаващото образование“.

Специалисти от РЦПППО-Силистра взеха участие в национална работна среща на тема: „Проекти по Еразъм+ в подкрепа на приобщаващото образование“, организирана от ЦСОП-Пловдив и проведена на 28.03.2024 г. По време на срещата бяха представени проекти по Еразъм+, разработени от екипи от ЦСОП и РЦПППО, които са в подкрепа на качественото реализиране на дейностите в сферата на приобщаващото образование.

Виж още
Новини

„Шарена седмица“ бе организирана от РЦПППО-Силистра в периода 18-22.03. 2024 г.

„Шарена седмица“ бе организирана от РЦПППО-Силистра в периода 18-22.03. 2024 г. В нея се включиха всички образователни институции от област Силистра, като дейностите в нея бяха посветени на 21.03 – Международен ден на хората със Синдром на Даун и 02.04 – Международен ден за информираност за аутизма.

Виж още
Новини

“Шарена седмица” – посветена на 21.03 – Международен ден на хората със Синдром на Даун и 02.04 – Международен ден за информираност за аутизма

РЦПППО-Силистра ви кани да се включите в инициативата “Шарена седмица” в периода 18-22.03.2024 г.  Целта е да се повиши информираността сред децата и младежите, както и да се формират качества като съпричастност, толерантност и уважение!

Виж още
Новини

28-ми Февруари – Международен ден за борба с тормоза в училище

Всяка година последната сряда на месец Февруари е посветена на борбата с тормоза и насилието в училище. Известна е като Ден на розовата фланелка. И тази година децата и учениците със специални образователни потребности от ресурсните групи към РЦПППО-Силистра се включиха в дейности, с които изразиха своята позиция против тормоза и насилието в училище.

Виж още
Новини

Обучение на тема “Подходи за справяне с насилието в детската градина”

На 05.02.2024 г. бе организирано и проведено обучение на екипа на ДГ “Нарцис”, гр. Силистра на тема: “Подходи за справяне с насилието в детската градина”. Темата бе представена от Красимира Райнова и Сашка Атанасова, психолози в РЦПППО-Силисра. По време на срещата бяха представени практически дейности, подходящи за децата в предучилищна възраст. Колегите имаха възможност да работят в малки групи, да коментират различни казуси от практиката. Обсъдено бе изготвянето на необходимата документация.

Виж още
Новини

Проект „Inclusive Education“ в Силистра: Представени цели и постижения

На 17.01.2024 г. бяха представени целите и реализираните дейности по проект „Inclusive education: vision, theory, concepts and reality“, реализиран по програма Erasmus +, KA 122-SCH, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани, сектор „Училищно образование“ пред педагогически специалисти от област Силистра. Целта на събитието бе да се даде гласност на дейностите, извършени в рамките на проекта с цел популяризиране и представяне на добри възможности за участие по проекти и повишаване квалификацията на педагогическите кадри и имиджа на образователните институции в

Виж още