РЦПППО
гр. Силистра
ЗАЕДНО ЗА
ВСЯКО ДЕТЕ
За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) гр. Силистра

специализирано обслужващо звено към Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Силистра.

Центърът има следните държавно определени функции:

Дейности
Насочване на деца/ученици със специални образователни потребности към ЦСОП
Виж повече
Насочване на ученици, завършили VII и X клас с удостоверение към продължаване на образованието си
Виж повече
Организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие
Виж повече
Отлагане на деца със специални образователни потребности от задължително обучение в I клас за една учебна година
Виж повече
Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности
Виж повече
Предоставяне на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности
Виж повече
Осигуряване на специалисти
Виж повече
Становище на регионалния екип относно промяна на формата на обучение на ученик със специални образователни потребности от дневна в индивидуална
Виж повече
Другите за нас
“Вече трета година моето дете посещава сензорната стая и има огромен напредък в развитието й.”
Елена, майка на Деси
“Благодарна съм, че работите с моето дете толкова внимателно и след края на всеки час отделяте време и за въпросите на родителя!”
Неджмие, майка на Хелен
“Харесва ми, че има програма, съобразена с индивидуалните нужди на детето, която се следва и проследява прогреса. Оценявам ежеседмичната обратна връзка, която позволява на родителя също да бъде активно въвлечен в процеса.”
Росица, майка на Кристо
Previous
Next

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

със специални образователни потребности

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

висококвалифицирани и отдадени

ГОДИНИ

РЦПППО - Силистра

Новини

Новини

Участие на специалистите по СИТ и ерготерапия

Ренета Йорданова и Юмюгюл Садък в първа Национална среща на ерготерапевтите, организирана от РЦПППО, Габрово. По време на срещата участниците представиха добри практики и обмениха идеи и опит.На срещата присъства и доц. д-р Лилия Тодорова, която е един от основателите

Новини

Мобилна дейност на педагогически специалисти в Анталия, Турция

В периода 13-17.11.2023 г. осем педагогически специалисти от РЦПППО-Силистра взеха участие в обучение на тема: “Inclusive education: vision, theory, concepts and reality”, финансирано по програма Еразъм +. Обучението се проведе в CEKDEV International Education & Development Academy, град Анталия, република

Новини

3-ти Декември – Международен ден на хората с увреждания

За 31-ва година, днес, на 3 Декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания – ден, определен от Генералната асамблея на ООН, чиято цел е да информира и ангажира обществото с проблемите на хората с увреждания. Нека бъдем информирани! Нека

Документи

документи на РЕПЛР

  • Нормативна уредба
  • Организация
  • Бюджет
  • Бланки/образци
  • Оналйн ресурси