Category:

Новини

Специалисти от РЦПППО-Силистра взеха участие в национална работна среща на тема: „Проекти по Еразъм+ в подкрепа на приобщаващото образование“.

Специалисти от РЦПППО-Силистра взеха участие в национална работна среща на тема: „Проекти по Еразъм+ в подкрепа на приобщаващото образование“, организирана от ЦСОП-Пловдив и проведена на 28.03.2024 г. По време на срещата бяха представени проекти по Еразъм+, разработени от екипи от ЦСОП и РЦПППО, които са в подкрепа на качественото реализиране на дейностите в сферата на приобщаващото образование.

Continue reading ➝

„Шарена седмица“ бе организирана от РЦПППО-Силистра в периода 18-22.03. 2024 г.

„Шарена седмица“ бе организирана от РЦПППО-Силистра в периода 18-22.03. 2024 г. В нея се включиха всички образователни институции от област Силистра, като дейностите в нея бяха посветени на 21.03 – Международен ден на хората със Синдром на Даун и 02.04 – Международен ден за информираност за аутизма.

Continue reading ➝

“Шарена седмица” – посветена на 21.03 – Международен ден на хората със Синдром на Даун и 02.04 – Международен ден за информираност за аутизма

РЦПППО-Силистра ви кани да се включите в инициативата “Шарена седмица” в периода 18-22.03.2024 г.  Целта е да се повиши информираността сред децата и младежите, както и да се формират качества като съпричастност, толерантност и уважение!

Continue reading ➝

28-ми Февруари – Международен ден за борба с тормоза в училище

Всяка година последната сряда на месец Февруари е посветена на борбата с тормоза и насилието в училище. Известна е като Ден на розовата фланелка. И тази година децата и учениците със специални образователни потребности от ресурсните групи към РЦПППО-Силистра се включиха в дейности, с които изразиха своята позиция против тормоза и насилието в училище.

Continue reading ➝

Обучение на тема “Подходи за справяне с насилието в детската градина”

На 05.02.2024 г. бе организирано и проведено обучение на екипа на ДГ “Нарцис”, гр. Силистра на тема: “Подходи за справяне с насилието в детската градина”. Темата бе представена от Красимира Райнова и Сашка Атанасова, психолози в РЦПППО-Силисра. По време на срещата бяха представени практически дейности, подходящи за децата в предучилищна възраст. Колегите имаха възможност да работят в малки групи, да коментират различни казуси от практиката. Обсъдено бе изготвянето на необходимата документация.

Continue reading ➝

Проект „Inclusive Education“ в Силистра: Представени цели и постижения

На 17.01.2024 г. бяха представени целите и реализираните дейности по проект „Inclusive education: vision, theory, concepts and reality“, реализиран по програма Erasmus +, KA 122-SCH, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани, сектор „Училищно образование“ пред педагогически специалисти от област Силистра. Целта на събитието бе да се даде гласност на дейностите, извършени в рамките на проекта с цел популяризиране и представяне на добри възможности за участие по проекти и повишаване квалификацията на педагогическите кадри и имиджа на образователните институции в

Continue reading ➝

3-ти Декември – Международен ден на хората с увреждания

За 31-ва година, днес, на 3 Декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания – ден, определен от Генералната асамблея на ООН, чиято цел е да информира и ангажира обществото с проблемите на хората с увреждания. Нека бъдем информирани! Нека бъдем съпричастни! Нека ЗАЕДНО направим света по-добро място за живот за ВСИЧКИ хора!

Continue reading ➝

Мобилна дейност на педагогически специалисти в Анталия, Турция

В периода 13-17.11.2023 г. осем педагогически специалисти от РЦПППО-Силистра взеха участие в обучение на тема: “Inclusive education: vision, theory, concepts and reality”, финансирано по програма Еразъм +. Обучението се проведе в CEKDEV International Education & Development Academy, град Анталия, република Турция. Целта на мобилността бе повишаване на квалификацията, знанията и уменията на педагогическите специалисти в сферата на приобщаващото образование.

Continue reading ➝

Участие на специалистите по СИТ и ерготерапия

Ренета Йорданова и Юмюгюл Садък в първа Национална среща на ерготерапевтите, организирана от РЦПППО, Габрово. По време на срещата участниците представиха добри практики и обмениха идеи и опит.На срещата присъства и доц. д-р Лилия Тодорова, която е един от основателите на ерготерапията в България.

Continue reading ➝