Новини

Актуална информация за събития на РЦПППО

3-ти Декември – Международен ден на хората с увреждания

За 31-ва година, днес, на 3 Декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания – ден, определен от Генералната асамблея на ООН, чиято цел е да информира и ангажира обществото с проблемите на хората с увреждания.

Нека бъдем информирани!

Нека бъдем съпричастни!

Нека ЗАЕДНО направим света по-добро място за живот за ВСИЧКИ хора!