Новини

Актуална информация за събития на РЦПППО

28-ми Февруари – Международен ден за борба с тормоза в училище

Всяка година последната сряда на месец Февруари е посветена на борбата с тормоза и насилието в училище. Известна е като Ден на розовата фланелка. И тази година децата и учениците със специални образователни потребности от ресурсните групи към РЦПППО-Силистра се включиха в дейности, с които изразиха своята позиция против тормоза и насилието в училище.