Новини

Актуална информация за събития на РЦПППО

Специалисти от РЦПППО-Силистра взеха участие в национална работна среща на тема: „Проекти по Еразъм+ в подкрепа на приобщаващото образование“.

Специалисти от РЦПППО-Силистра взеха участие в национална работна среща на тема: „Проекти по Еразъм+ в подкрепа на приобщаващото образование“, организирана от ЦСОП-Пловдив и проведена на 28.03.2024 г. По време на срещата бяха представени проекти по Еразъм+, разработени от екипи от ЦСОП и РЦПППО, които са в подкрепа на качественото реализиране на дейностите в сферата на приобщаващото образование.