Новини

Актуална информация за събития на РЦПППО

Проект „Inclusive Education“ в Силистра: Представени цели и постижения

На 17.01.2024 г. бяха представени целите и реализираните дейности по проект „Inclusive education: vision, theory, concepts and reality“, реализиран по програма Erasmus +, KA 122-SCH, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани, сектор „Училищно образование“ пред педагогически специалисти от област Силистра. Целта на събитието бе да се даде гласност на дейностите, извършени в рамките на проекта с цел популяризиране и представяне на добри възможности за участие по проекти и повишаване квалификацията на педагогическите кадри и имиджа на образователните институции в областта.