Поверителност

Защита на личните данни на РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – Силистра съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).