Новини

Актуална информация за събития на РЦПППО

Обучение на тема “Подходи за справяне с насилието в детската градина”

На 05.02.2024 г. бе организирано и проведено обучение на екипа на ДГ “Нарцис”, гр. Силистра на тема: “Подходи за справяне с насилието в детската градина”. Темата бе представена от Красимира Райнова и Сашка Атанасова, психолози в РЦПППО-Силисра. По време на срещата бяха представени практически дейности, подходящи за децата в предучилищна възраст. Колегите имаха възможност да работят в малки групи, да коментират различни казуси от практиката. Обсъдено бе изготвянето на необходимата документация.