Новини

Първа Национална среща на ерготерапевти

27-28.11.2023 г. в гр. Габрово

За първи път РЦПППО- Габрово организира национална среща на ерготерапевтите в приобщаващото образование. В нея участие взеха и специалистите по СИТ и ерготерапия към РЦПППО-Силистра – Ренета Йорданова и Юмигюл Садък. Участници от цялата страна представиха добри практики и обмениха ценен опит и идеи за подобряване качеството на терапевтичния процес. Участие в срещата взе и доц. д-р Лилия Тодорова – основател на ерготерапията в България.

НАСОКИ за прилагане на Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания

ТУК

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за адаптиране на учебно съдържание по образователни направления за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в предучилищна възраст

Излезе от печат ново методическо ръководство за адаптиране на учебно съдържание по образователни направления за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в предучилищна възраст.

Помагалото е част от проект: „Подкрепа на приобщаващото образование“ на Министерство на образование и науката и финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Помагалото цели да подкрепи педагогическите специалисти в предучилищното образование и да осигури необходимите знания и инструменти за ефективно разпознаване и работа с деца, имащи специални образователни потребности (СОП), включително и тези с хронични заболявания, като предложи възможности за адаптиране на учебното съдържание чрез приобщаващи подходи за работа.

Ръководството представя особеностите на физическата и образователната среда за децата в предучилищна възраст, посочва стратегии за адаптиране на учебното съдържание по образователните направления и предлага примерни планове за адаптирани педагогически ситуации за различни възрастови групи.

РЦПППО- София-град и РЦПППО-Пазарджик са изпълнител на договор за изготвяне на методическото ръководство. Свали ръководството ТУК 

Насочване след завършен VII клас на ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗПУО

Уважаеми ученици и родители,

Информираме ви, че на 03.05.2023 г. стартира кампанията по подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности за продължаване на обучението си в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние. /Приложение 1 Списък на профили и професии от ДПП в областта, в които могат да се обучават ученици, завършили VII клас с качествени оценки, съгл. чл. 120, ал. 7 от ЗПУО/

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец /изтегли от тук/, придружено с определени документи в срок до 21.05.2023 г. Документите можете да подавате на място в РЦПППО /гр. Силистра, ул. „Христо Смирненски“ № 5/ или в електронен вариант на e-mail: info@rcsilistra.com

Представяне на дидактични материали от новоназначени специалисти в РЦПППО, Силистра

На 19. 04. 2023 г. в многофункционалния кабинет в гр. Дулово се проведе вътрешна квалификация на специалистите от РЦПППО, Силистра. Срещата бе посветена на представяне на дидактични материали от новоназначени колеги в институцията. Интересните и разнообразни материали, които бяха представени допринасят за ефективността и качеството на работа на специалистите с децата и учениците със специални образователни потребности. ТУК

Обмяна на опит в Истанбул, Турция

В периода 10 – 13. 04. 2023 г. специалисти от РЦПППО, Силистра посетиха център за работа с деца със специални образователни потребности в Истанбул, Турция, където имаха възможност да обменят опит и добри практики със специалистите, работещи там. Остатъкът от времето бе посветен на малка част от красотите на необятния и непознат мегаполисен Истанбул. ТУК

2- ри Април – Световен ден на информираността за аутизма

На 2-ри април се отбелязва Световния ден на информираността за аутизма. Целта е да се повиши информираността на обществото по проблемите на децата, страдащи от нарушения в развиието. Важно е да бъдем информирани!

21 март – Световен ден на хората със Синдром на Даун

През 2011 г. с резолюция на ООН, 21-ви март е обявен за Световен ден на хората със Синдром на Даун. Синдромът на Даун представлява хромозомна аномалия, при която в 95 % от случаите вместо нормалния брой от 23 двойни хромозоми /общо 46 хромозоми/, се наблюдават 47 хромозоми, като 21-вата хромозома не е двойна, а тройна – нарича се „тризомия 21“. Ежегодно изразяваме своята съпричастност към тях, обувайки шарени чорапи. ТУК

Благотворителен мартенски базар

На 28.02.2023 г. в гр. Дулово се проведе благотворителен мартенски базар, организиран от РЦПППО, Силистра. В него се включиха деца, родители и учители от населените места в обл. Силистра, като изработиха собственоръчно мартенички и други сувенири. Базарът беше повече от успешен, като в рамките на 2 часа успяхме да съберем 1390 лв. ТУК

Семинар на тема „Вредата от електронните устройства върху нервно-психологическото развитие на детето“

На 15.02.2023 г. РЕПЛР съвместно с представители на група „Училище за родители: що е то?“ организира и проведе информационен семинар за родители на тема „Вредата от електронните устройства върху нервно-психологическото развитие на детето“. Семинарът се проведе онлайн, като в него се включиха родители и специалисти. Предстоят още информационни срещи по темата, като предвиждаме да се случат на живо пред още по -голяма аудитория.

Демонстрация на логопедични масажи

На 14 февруари /вторник/ се проведе демонстрация пред специалистите от РЦПППО- гр.Силистра и ЦСОП- гр.Силистра, от наши колеги логопеди с богат опит от чужбина на тема ,,Логопедични масажи и използване на логопедични сонди в контекста на деца с проблеми в развитието‘‘. Бяха представени нагледно- практически тонизиращ логопедичен масаж, отпускащ /релаксиращ/ масаж за корекция при саливация и масаж при корекция на дислалия.

MK „Заедно можем повече“

На 30.11.2022 г. в гр. Дулово бе открит многофункционален кабинет „Заедно можем повече“, оборудван със средства по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците „, Модул 2 на МОН. Кабинетът се намира в новата сграда на ДГ „Мир“, гр. Дулово, като в него ще работят специалисти -ресурси учители, психолози и логопеди, които ще осъществяват дейности по предоставяне на допълнителна подкрепа. ТУК


Работна среща за обмяна на опит

На 18.10.2022 г. се проведе работна среща, в която участваха специалистите от РЦПППО, гр. Силистра и ЦСОП, гр. Силистра. По време на срещата колегите Тодорка Карастоянова и Мария Георгиева споделиха своите впечатления, както и знанията, които придобиха по време на участието си в Международна конференция „Жестокият език в образованието и науката“ , която се проведе в гр. София, в периода 12.10 – 14.10.2022 г. След това госпожа Недка Русева, директор на РЦПППО, гр. Силистра и Деница Иванова -логопед в РЦПППО споделиха впечатления, новости и опит от участието си в Международните изложение и семинари TES SEND SHOW, което се проведе в Лондон в началото на м. Октомври тази година. ТУК


Обучение на помощник на учитела през Септември 2022г.

В края на м. Септември в РЦПППО, гр.Силистра се проведе Обучение на помощник на учителя съгл. чл. 145, ал.4, т. 4 и 5 от НПО. Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с философията на приобщаващото образование, с ролята на помощник на учителя, както и с видовете увреждания. Също така получиха практически съвети за работа както индивидуално с децата и учениците, така и в група. Активно се включиха в предвидените дискусии по даден казус, както и в практическите дейности, които им бяха предложени по време на обучението. Повече снимки от събитието ТУК


График за предстоящи дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, организирани от образователните институции

Име на институциятаНаселено мястоТема на квалификационната формаМясто на провежданедати на провежданеНачален и краен часНаименование на обучителната организацияБрой педагогически специалисти, заявили участие
РЦППППОСилистраСтратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и комуникациятагр. Силистра13.05.-14.05.2022 г.09.00 – 17.00 ч.„Бланико“ ООД16
РЦППППОСилистраРазвитие на приобщаващото образование в България: 15 години по – късногр. София30.05-31.05.2022 г.09.00 – 17.00 ч.РЦПППО – София3
РЦППППОСилистраПриобщаващото учене и и предизвикателството на (не)споделените ценностигр. София02.06.2022 г.09.00 – 17.00 ч.Сдружение за споделено учене ЕЛА3
РЦППППОСилистраЛятна приобщаваща школак.к. Слънчев бряг11.06-14.06.2022 г.09.00 – 17.00 ч.НАРУ8
РЦППППОСилистраПърва долекарска помощгр. Обзор21.06-23.06. 2022 г.09.00 – 17.00 ч.Академия „Първа помощ“19
от МОН

Отлагане на деца със СОП от постъпване в ПЪРВИ КЛАС, съгласно чл.190, ал.3, т. 9 от ЗПУО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.
Решението за отлагане се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето./
За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец( попълва се от родителя/ или нотариално заверено пълномощно за настойник) с приложени определени документи. Заявлението трябва да бъде подадено от 01.06.2022г. до 17.06.2022 г. включително по електронен път, по пощата, или всеки работен ден от 09.00 до 14.00 часа в РЦПППО – гр. Силистра.
– По електронен път сканираните /или снимани с телефон/документи се изпращат на електронна поща на РЦПППО – Силистра: e-mail: info@rcsilistra.com .
– По пощата или по куриер на адрес: РЦПППО – Силистра 7500 гр.Силистра, ул. „Христо Смирненски” № 5, тел: 086 82 36 12; 0878953272.
Заявления и документи ще се приемат и всеки работен ден от 09.00 до 14.00 часа .
Придружаващите документи са:
– Удостоверение за завършен предучилищен етап
– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето.
Заявление можете да си изтеглите от сайта на РЦПППО в секция ПРИЕМ / АДМИНИСТРАТИВНИ Услуги /Заявление за отлагане от 1 клас или да натиснете ТУКРЦПППО организира игрови сесии за деца от Украйна от 2 до 6 години и техните майки. Сесиите ще се проведат в игрова форма с образователни играчки, съвместни дейности между майка и дете като готвене, танци, самообслужване, съвместно преживени приятни моменти, в които ще получават и психологическа подкрепа на руски език от психолог Красимира Райнова.
Сесиите ще се провеждат в понеделник от 10.00 до 11.00 ч. и вторник от 14.00 до 15.00 ч. след предварително записване на:
Телефон- 086823612
Имейл- info@rcsilistra.com
Адрес- ул“Христо Смирненски“5- срещу църквата в РЦПППО.


Психолози от област Силистра ще консултират ученици, родители, учители, както и бежанци за войната в Украйна и последствията от нея и военните действия.

Във вpъзкa c оcигypяването на пcиxологичесĸa подкрепа на ученици, родители, бежанци и техните семейства, и на педагогически специалисти в създалата се cитyация на обявената война от Русия в Украйна Регионалният центъp за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) съвместно с екип от психолози от училища и детски градини в гр. Силистра е изготвил график, в който пет дни в седмицата в часовия интервал между 8,00ч и 18,30ч ученици, родители, бежанци и учители ще могат да получат психологическа консултация.
Учениците, техните родители, бежанците и техните семейства, и педагогическите специалисти могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация, като в съответния ден позвънят на посочения телефон в графика. Телефонната линия не е безплатна и се таксува по цените на оператора, който ги обслужва.

Понеделник
14,40-18,30ч
Вторник
14,00-18,30ч
Сряда
8,00-14,00ч
Четвъртък
14,00-18,30ч
Петък
14,00-18,30ч
08845501570884550192088455002308845499500884549965
Екипът психолози запазва конфиденциалността на разговорите и при злоупотреба с безплатната доверителна линия ще сезира органите на МВР.


Екипа на РЦПППО гр.Силистра поздравява всички с „Европейски ден на логопедията – 06-03-2022г.“. Нашето послание към всички вас може да видите ТУК.


Екипа на РЦПППО гр.Силистра поздравява всички с „Деня на хората с увреждания – 30-12-2021г.“. Нашето послание към всички вас може да видите ТУК.


Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2021/2022 година

РЦПППO-Силистра започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училища.

На основание чл.74 от Наредбата за приобщаващо образование и дейностите по организацията на новата 2021/2022 учебна година детски градини и училища, които желаят да им бъде осигурен ресурсен учител, логопед, психолог за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, е необходимо да изпратят заявка по образец. (Изтегли заявка)

При необходимост това може да се направи и от детски градини и училища, които вече имат назначени такива специалисти към екипите си за подкрепа за личностно развитие, но имат по-голям брой деца и ученици със специални образователни потребности от регламентирания за щат брой деца/ученици, съгласно чл. 109, ал. 3 от Наредба за приобщаващото образование.

Заявките за необходимите специалисти се подават на ел. поща: r_centerss@abv.bg  в срок до 13.09.2021 г.

Приложение: Заявка за осигуряване на специалисти за оказване на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности за учебната 2021/2022 година


Насочване в VIII клас на ученици със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗПУО

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, могат да бъдат насочени за продължаване на обучението си в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние. /Приложение 1 Списък на профили и професии от ДПП в областта, в които могат да се обучават ученици завършили седми клас с качествени оценки, съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗПУО./

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи. Заявлението трябва да бъде подадено от 03.05.2021г. до 21.05.2021 г. включително  по електронен път, по пощата, по педагозите, които разнасят материали и работни листи, или всеки работен ден от 10.00 до 13.00 часа в РЦПППО – Силистра. При обективна невъзможност да бъдат изпратени всички необходими документи се изпраща само заявлението, а останалите се предоставят допълнително.

По електронен път сканираните /или снимани с телефон/документи се изпращат на електронна поща на РЦПППО – Силистра: e-mail: r_centerss@abv.bg .

По пощата или по куриер на адрес: РЦПППО – Силистра  7500 гр.Силистра, ул. „Христо Смирненски” № 5, тел: 086 82 36 12;  0878953272.

Заявления и документи ще се приемат и всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа  при спазване на изискванията за работа при епидемиологична ситуация в  РЦПППО – област Силистра.

Придружаващите документи са:

– Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

  • Служебна бележка за оценяване по отделните предмети;
  • Копие от заповедта за даване статут на УСОП.

Отлагане на деца със СОП от постъпване в ПЪРВИ КЛАС, съгласно чл.190, ал.3, т. 9 от ЗПУО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.
Решението за отлагане се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето./
За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи. Заявлението трябва да бъде подадено от 03.06.2021г. до 15.06.2021 г. включително по електронен път, по пощата, или всеки работен ден от 09.00 до 14.00 часа в РЦПППО – гр. Силистра.
– По електронен път сканираните /или снимани с телефон/документи се изпращат на електронна поща на РЦПППО – Силистра: e-mail: r_centerss@abv.bg .
– По пощата или по куриер на адрес: РЦПППО – Силистра 7500 гр.Силистра, ул. „Христо Смирненски” № 5, тел: 086 82 36 12; 0878953272.
Заявления и документи ще се приемат и всеки работен ден от 09.00 до 14.00 часа при спазване на изискванията за работа при епидемиологична ситуация в РЦПППО – Силистра.
Придружаващите документи са:
– Удостоверение за завършен предучилищен етап
– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето.
Заявление можете да си изтеглите от сайта на РЦПППО в секция Документи, Заявление 6


Гореща телефонна линия за психологическа помощ на ученици, родители и учители в Силистра

„Регионалният центъp за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)-Силистра съвместно с екип от психолози от училища и детски градини в областния град стартира от 23.11.2020г (понеделник) до края на календарната 2020г на пcиxологичесĸa подкрепа на ученици, родители и на педагогически специалисти в създалата се cитyация c CОVІD-19, и в ycловията на обучение от разстояние в електронна среда.
Учениците, техните родители и педагогическите специалисти могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19, като в съответния ден позвънят на посочения телефон в графика.
Телефонната линия не е безплатна и се таксува по цените на оператора, който ги обслужва.

✅ Понеделник
14,40-18,30ч 📞 0885256345
✅ Вторник
14,00-18,30ч. 📞 0885256291
✅ Сряда
14,00-18,30ч. 📞 0885256273
✅ Четвъртък
14,00-18,30ч. 📞 0885256269
✅ Петък
14,00-18,30ч 📞 0885256218″


ФОРУМ „НАШЕТО УЧАСТИЕ В ПРИОБЩАВАНЕТО“ – 15 ОКТОМВРИ 2020г

Приобщаващото образование – много протегнати ръце към необятната Вселена на всяко дете

На 15 октомври 2020 г. в залата на АРГИ център /Алианс за регионални и граждански инициативи/ в Силистра се проведе общинският форум „Нашето участие в приобщаването“, организиран от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование с директор г-жа Недка Русева, съвместно с РУО – Силистра и Община Силистра.

В работата на форума участваха преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Филиал Силистра, директори на училища и детски градини, преподаватели, психолози, ресурсни учители, родители, ЦПЛР- ОДК, Дирекция „Социално подпомагане“- отдел „Закрила на детето“ и др.

Поздравления към участниците, които са на първа линия до децата, отправиха д-р Габриела Миткова – началник на РУО – Силистра, Мария Недялкова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Силистра, Недка Русева.

Модератор на форума бе Нели Маринова.

При голям интерес бяха изслушани всички презентации, които докоснаха сърцата със споделената работа и обич към децата, независимо дали са със специални образователни потребности, в риск или пък са даровити деца.

Участието на родителите бе доказателство за успешната работа на всички, за взаимодействието и създадените условия. Добри практики споделиха екипи от учебни заведения – СУ „Н.Й. Вапцаров“, детска градина „Иглика“, ОУ „Отец Паисий“, ОДЗ „Нарцис“, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование,  Спортно училище „Дръстър“, ОУ „Иван Вазов“, Детска градина „Радост“, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Силистра, ПГМТ „Вл. Комаров“, ПГПТ „Евлоги Георгиев“, РЦПППО с Програма УНИЦЕФ, ЦПЛР – ОДК, Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – доц. д-р Юлия Дончева и доц.д- р Галина Лечева – Русенски университет.

Участниците споделиха удовлетвореността от провеждането на такъв форум, като предложението е през 2021 година той да бъде областен. Повече снимки от събитието може да разгледате ТУК.


РЦПППО- град Силистра разполага с една от най-модерните технологии за комуникация днес – комуникация чрез поглед.

РЦПППО гр.Силистра вече разполага с устройство и софтуер, с които да подпомага комуникацията чрез поглед. В два поредни дни група специалисти от центъра преминаха базисно обучение за работа с тази иновативна програма. Обучиха ни най-добрите в България, доц. Морис Гринберг и гл.ас. Жени Христова, на които сме безкрайно благодарни за съдействието и подкрепата. Красимира Райнова, Златинка Димитрова и Асун Алиева са нашите опитни професионалисти, които ще подпомагат деца с проблеми в комуникацията и други сериозни нарушения.
РЦПППО гр.Силистра за пореден път доказа, че квалификацията на неговите специалисти и прилагането на съвременните подходи при работа е успешния модел в приобщаващото образование.
Успех, момичета!

През тази седмица се провежда Зимна школа за приобщаващо образование със специалисти от РЦПППО от цялата страна. Заедно с г-жа Русева в обучението вземат участие и други колеги от РЦПППО гр. Силистра. В работата на школата вземат участие: д-р Калоян Дамянов- председател на Националната асоциация на ресурсните учители и директор на РЦПППО София; Емануела Стоилова-гл.експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН; проф. Радулов от СУ, който презентира нов продукт OrCam MyEye „Моето око“, подходящ за работа с деца със СОП.

Конкурс-за-мултимедийна-презентация

Конкурс-за-презентация-на-РУ-2017-УЧИЛИЩА-И-ДГ

На 19 април 2018 г. експерти от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова се срещнаха с екипа на РЦПППО гр. Силистра и представиха своя софтуерен продукт „Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на използването им в България“.

Съобщение за насочване след 7 клас

Отлагане 0т 1 клас по време на извънредно положение

Писмо на МОН относно онлайн подаване на документи