Новини

РЦПППО- град Силистра разполага с една от най-модерните технологии за комуникация днес – комуникация чрез поглед.

РЦПППО гр.Силистра вече разполага с устройство и софтуер, с които да подпомага комуникацията чрез поглед. В два поредни дни група специалисти от центъра преминаха базисно обучение за работа с тази иновативна програма. Обучиха ни най-добрите в България, доц. Морис Гринберг и гл.ас. Жени Христова, на които сме безкрайно благодарни за съдействието и подкрепата. Красимира Райнова, Златинка Димитрова и Асун Алиева са нашите опитни професионалисти, които ще подпомагат деца с проблеми в комуникацията и други сериозни нарушения.
РЦПППО гр.Силистра за пореден път доказа, че квалификацията на неговите специалисти и прилагането на съвременните подходи при работа е успешния модел в приобщаващото образование.
Успех, момичета!

През тази седмица се провежда Зимна школа за приобщаващо образование със специалисти от РЦПППО от цялата страна. Заедно с г-жа Русева в обучението вземат участие и други колеги от РЦПППО гр. Силистра. В работата на школата вземат участие: д-р Калоян Дамянов- председател на Националната асоциация на ресурсните учители и директор на РЦПППО София; Емануела Стоилова-гл.експерт в дирекция “Приобщаващо образование” на МОН; проф. Радулов от СУ, който презентира нов продукт OrCam MyEye “Моето око”, подходящ за работа с деца със СОП.

Конкурс-за-мултимедийна-презентация

Конкурс-за-презентация-на-РУ-2017-УЧИЛИЩА-И-ДГ

На 19 април 2018 г. експерти от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова се срещнаха с екипа на РЦПППО гр. Силистра и представиха своя софтуерен продукт „Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на използването им в България“.

Съобщение за насочване след 7 клас

Отлагане 0т 1 клас по време на извънредно положение

Писмо на МОН относно онлайн подаване на документи