Новини

Актуална информация за събития на РЦПППО

Мобилна дейност на педагогически специалисти в Анталия, Турция

В периода 13-17.11.2023 г. осем педагогически специалисти от РЦПППО-Силистра взеха участие в обучение на тема: “Inclusive education: vision, theory, concepts and reality”, финансирано по програма Еразъм +. Обучението се проведе в CEKDEV International Education & Development Academy, град Анталия, република Турция. Целта на мобилността бе повишаване на квалификацията, знанията и уменията на педагогическите специалисти в сферата на приобщаващото образование.