Документи

Карти за функционална оценка на специалните образователни потребности на деца и ученици на основата на ICF-CY /кратка и пълна/ и План за допълнителна подкрепа

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2022

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас

Вътрешни правила на РЦПППО, Силистра за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2022

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас

Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2022

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас

Вътрешни правила на РЦПППО, Силистра за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2022

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас

Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2022

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас

Вътрешни правила на РЦПППО, Силистра за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2022

Доклад на РУ

Индивидуална учебна програма

Оценка на индивидуалните потребности на ученика

План за подкрепа

Процедура за насочване след 7 клас

Заявление за насочване след 7 клас 2020

Заявление 6 за отлагане от 1 клас