Галерия

21-ви март – Световен ден на хората със Синдром на Даун

Благотворителен мартенски базар

Mногофункционален кабинет „Заедно можем повече“

Работна среща за обмяна на опит – Октомври 2022

 

Обучение на помощник на учителя съгл. чл. 145, ал.4, т. 4 и 5 от НПО – Септември.2022г.

Областен форум „Нашето участие в приобщаването“- 14.10.2021г.

 

Откриване на Солна стая и зала за сензорно-интегративна и ерготерапия в гр. Тутркан- 07.10.2021г.

ФОРУМ „НАШЕТО УЧАСТИЕ В ПРИОБЩАВАНЕТО“ – 15 ОКТОМВРИ 2020г

 

Работна среща за обмяна на опит – Октомври 2022

 

Обучение на помощник на учителя съгл. чл. 145, ал.4, т. 4 и 5 от НПО – Септември.2022г.

Областен форум „Нашето участие в приобщаването“- 14.10.2021г.

 

Откриване на Солна стая и зала за сензорно-интегративна и ерготерапия в гр. Тутркан- 07.10.2021г.

ФОРУМ „НАШЕТО УЧАСТИЕ В ПРИОБЩАВАНЕТО“ – 15 ОКТОМВРИ 2020г