Новини

Конкурс-за-мултимедийна-презентация

Конкурс-за-презентация-на-РУ-2017-УЧИЛИЩА-И-ДГ

Back

На 19 април 2018 г. експерти от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова се срещнаха с екипа на РЦПППО гр. Силистра и представиха своя софтуерен продукт „Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на използването им в България“.